Φόρτωση...

Heatkeeper: Πως λειτουργούν τα ενεργειακά πλαίσια

  Πως λειτουργούν τα πλαίσια HEATKEEPER

Τα πλαίσια Heatkeeper λειτουργούν με τρεις τρόπους:

1. Το Διάγραμμα απικονίζει πως οι θύλακες παγιδεύουν τον αέρα μεταξύ του τοίχου και του σώματος μειώνοντας τη θερμότητα η οποία χάνεται μέσα στον τοίχο,  σύνηθες μειονέκτημα της κεντρικής θέρμανσης.

Diagram showning the insulating pockets of air between the radiator and the wall

 

2.  Το δεύτερο διάγραμμα δείχνει τη θερμότητα που αντανακλάται προς το σώμα του καλοριφέρ.
          Η επιμετάλωση του πάνελ αντανακλά υπέρυθρη θερμότητα προς το σώμα, έτσι το νερό επιστρέφει θερμότερο στο λέβητα που ως εκ τούτου λειτουργεί λιγότερο συχνά.

   

Diagram showing heat reflected back to the radiator

3. Το διάγραμμα δείχνει πως τα οδοντοτά πλαίσια κατευθύνουν τη θερμότητα πίσω στο δωμάτιο, βελτιώνουν την κυκλοφορία του θερμού αέρα και βοηθούν την εξάλειψη των κρύων σημείων του δωματίου.

 


Diagram showing the panels directing heat back into the room